Tag Archive: thép gió skh9 thép gió skh3


Thép gió là loại thép sử dụng nhiều để làm dao cắt, thép gió có nhiều hình dạng như hình chữ nhật dẹt , hình vuông, hình tròn Phân loại thép gió – thép gió skh9 – thép gió skh3 – thép gió skh51 – thép gió w18cr4v – thép gió w6mo5crv2 – thép gió w12cr4v5co5... Chi tiết