Sản lượng thép nhập khẩu từ Trung Quốc chiếm 61% tổng sản lượng thép nhập khẩu vào Việt Nam

Ngày đăng: 22/04/2016 - Tác giả:

Sản lượng thép nhập khẩu từ Trung Quốc chiếm 61% tổng sản lượng thép nhập khẩu vào Việt Nam

Theo số liệu thống kê của Hiệp Hội Thép Việt Nam thì quý 1/2016, sản lượng thép nhập khẩu từ Trung Quốc chiếm 61% tổng sản lượng thép nhập khẩu vào Việt Nam, điều này có thể khiến Việt Nam có nguy cơ trở thành thị trường tiêu thụ thép nhập khẩu mà nước nhập khẩu chủ yếu là Trung Quốc

 

Sản lượng thép nhập khẩu từ Trung Quốc chiếm 61% tổng sản lượng thép nhập khẩu vào Việt Nam

Sản lượng thép nhập khẩu từ Trung Quốc chiếm 61% tổng sản lượng thép nhập khẩu vào Việt Nam

Xem thêm: Giá thép góc hiện nay / Nguồn: satthep.net

Tags: , , , , , , , ,