Tag Archive: thuế nhập khẩu thép 2016


Sản lượng thép nhập khẩu từ Trung Quốc chiếm 61% tổng sản lượng thép nhập khẩu vào Việt Nam Theo số liệu thống kê của Hiệp Hội Thép Việt Nam thì quý 1/2016, sản lượng thép nhập khẩu từ Trung Quốc chiếm 61% tổng sản lượng thép nhập khẩu vào Việt Nam, điều này có... Chi tiết