Tầm nhìn

Công ty cổ phần Thanh Bình HTC Việt nam sẽ phát triển bền vững, là một trong những doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thép công nghiệp có năng lực và uy tín hàng đầu tại Việt nam.