Sứ mệnh

– Xây dựng đội ngũ nhân sự có TÂM, có TÀI vì sự phát triển bền vững của công ty.
– Thỏa mãn nhu cầu của khách hàng bằng chất lượng-giá-dịch vụ.
– Mang lại giá trị cao nhất cho công ty, CBNV, cổ đông; thực hiện tốt trách nhiệm với xã hội.