QC là gì? Cách thức và kỹ thuật QC như thế nào? QC có khác gì so với QA?

Ngày đăng: 11/10/2019 - Tác giả:

QC là gì? 

QC là từ viết tắt của Quality Control. Cụm từ tiếng anh này có nghĩa là Kiểm soát chất lượng.

QC là gì? Cách thức và kỹ thuật QC như thế nào? QC có khác gì so với QA?

Vậy Kiểm soát chất lượng _ QC là gì?

Kiểm soát chất lượng _ QC là một quá trình thông qua đó một doanh nghiệp tìm cách đảm bảo rằng chất lượng sản phẩm được duy trì hoặc cải thiện với các lỗi giảm hoặc bằng không. QC đòi hỏi doanh nghiệp tạo ra một môi trường trong đó cả quản lý và nhân viên đều cố gắng hoàn thiện. Điều này được thực hiện bằng cách đào tạo nhân viên, tạo điểm chuẩn cho chất lượng sản phẩm và thử nghiệm sản phẩm để kiểm tra các biến thể có ý nghĩa thống kê.

Một khía cạnh chính của QC là việc thiết lập các kiểm soát được xác định rõ. Những kiểm soát này giúp chuẩn hóa cả sản xuất và phản ứng đối với các vấn đề chất lượng. Hạn chế phòng lỗi bằng cách chỉ định các hoạt động sản xuất sẽ được hoàn thành bởi nhân sự nào làm giảm khả năng nhân viên sẽ tham gia vào các nhiệm vụ mà họ không được đào tạo đầy đủ.

Cách thức làm việc của QC là gì?

Kiểm soát chất lượng _ QC liên quan đến việc kiểm tra các đơn vị và xác định xem chúng có nằm trong các thông số kỹ thuật cho sản phẩm cuối cùng hay không. Mục đích của thử nghiệm là xác định bất kỳ nhu cầu nào cho các hành động khắc phục trong quy trình sản xuất. Kiểm soát chất lượng tốt giúp các công ty đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng về các sản phẩm tốt hơn.

QC liên quan đến từng bước của quá trình sản xuất. Nhân viên thường bắt đầu với việc kiểm tra nguyên liệu thô, kéo mẫu từ dọc theo dây chuyền sản xuất và kiểm tra thành phẩm. Thử nghiệm ở các giai đoạn khác nhau của sản xuất giúp xác định nơi xảy ra sự cố sản xuất và các bước khắc phục cần thiết để ngăn chặn sự cố trong tương lai.

Cách thức làm việc của QC là gì?

QC được sử dụng trong một doanh nghiệp phụ thuộc nhiều vào sản phẩm hoặc ngành công nghiệp. Trong sản xuất thực phẩm và dược phẩm, QC bao gồm đảm bảo sản phẩm không làm cho người tiêu dùng bị bệnh, vì vậy công ty thực hiện kiểm tra hóa học và vi sinh của các mẫu từ dây chuyền sản xuất. Vì sự xuất hiện của thực phẩm chế biến ảnh hưởng đến nhận thức của người tiêu dùng, các nhà sản xuất có thể chuẩn bị sản phẩm theo hướng dẫn gói của nó để kiểm tra trực quan.

Trong sản xuất ô tô, QC tập trung vào cách các bộ phận khớp với nhau và tương tác và đảm bảo động cơ hoạt động trơn tru và hiệu quả. Trong điện tử, thử nghiệm có thể liên quan đến việc sử dụng đồng hồ đo lưu lượng điện.

Kỹ thuật cần thiết cho QC là gì?

Có một số phương pháp đo lường hiệu suất của kiểm soát chất lượng. Một biểu đồ QC là một hình ảnh mô tả cho dù sản phẩm hoặc quy trình lấy mẫu được đáp ứng thông số kỹ thuật và dự định của họ, nếu không, mức độ mà họ thay đổi từ những chi tiết kỹ thuật. Khi mỗi biểu đồ phân tích một thuộc tính cụ thể của sản phẩm, nó được gọi là biểu đồ đơn biến. Khi biểu đồ đo lường phương sai trong một số thuộc tính sản phẩm, nó được gọi là biểu đồ đa biến.

Các sản phẩm được chọn ngẫu nhiên được kiểm tra cho thuộc tính hoặc thuộc tính đã cho mà biểu đồ đang theo dõi. Một dạng phổ biến của biểu đồ kiểm soát chất lượng là Biểu đồ X-Bar, trong đó trục y trên biểu đồ theo dõi mức độ mà phương sai của thuộc tính được kiểm tra có thể chấp nhận được. Trục x theo dõi các mẫu được thử nghiệm. Phân tích mô hình phương sai được mô tả bằng biểu đồ kiểm soát chất lượng có thể giúp xác định xem các lỗi có xảy ra ngẫu nhiên hay có hệ thống hay không.

Kỹ thuật cần thiết cho QC là gì?

Phương pháp kiểm soát chất lượng Taguchi là một phương pháp khác nhấn mạnh vai trò của nghiên cứu và phát triển, thiết kế sản phẩm và phát triển sản phẩm trong việc giảm sự xuất hiện của lỗi và hỏng hóc trong sản phẩm. Phương pháp Taguchi coi thiết kế là quan trọng hơn quy trình sản xuất trong kiểm soát chất lượng và cố gắng loại bỏ phương sai trong sản xuất trước khi chúng có thể xảy ra.

CHÌA KHÓA CHÍNH

– Kiểm soát chất lượng (QC) là một quá trình thông qua đó một doanh nghiệp tìm cách đảm bảo rằng chất lượng sản phẩm được duy trì hoặc cải thiện với các lỗi giảm hoặc bằng không.

– Kiểm soát chất lượng liên quan đến việc kiểm tra các đơn vị và xác định xem chúng có nằm trong các thông số kỹ thuật cho sản phẩm cuối cùng hay không.

– Kiểm soát chất lượng được sử dụng trong một doanh nghiệp phụ thuộc nhiều vào sản phẩm hoặc ngành công nghiệp và một số kỹ thuật tồn tại để đo lường chất lượng.

Vai trò của thanh tra QC tại Thanh Bình H.T.C

Thanh tra QC tại Thanh Bình H.T.C là bảo vệ người tiêu dùng khỏi các sản phẩm thép tấm bị lỗi và công ty khỏi tổn hại đến uy tín của họ do quy trình sản xuất kém. Nếu quy trình kiểm tra cho thấy các vấn đề với sản phẩm, thanh tra viên có tùy chọn tự khắc phục sự cố, trả lại sản phẩm để sửa chữa hoặc gắn thẻ sản phẩm để từ chối. Khi có vấn đề phát sinh, thanh tra thông báo cho người giám sát và làm việc với họ để khắc phục vấn đề.

Sự khác biệt giữa Đảm bảo chất lượng _ QA và Kiểm soát chất lượng _ QC là gì?

Sự khác biệt giữa Đảm bảo chất lượng (QA) và Kiểm soát chất lượng (QC) là gì?

Đảm bảo chất lượng (QA)   Kiểm soát chất lượng (QC)

Đây là một quy trình tập trung vào việc đảm bảo rằng chất lượng được yêu cầu sẽ đạt được Đó là một thủ tục tập trung vào việc đáp ứng chất lượng yêu cầu.

QA nhằm mục đích ngăn ngừa khuyết điểm QC nhằm xác định và sửa lỗi

Đây là một phương pháp để quản lý chất lượng- Xác minh Đây là một phương pháp để xác minh Xác thực chất lượng

Nó không liên quan đến việc thực hiện chương trình Nó luôn liên quan đến việc thực hiện một chương trình

Đó là một kỹ thuật phòng ngừa Đó là một kỹ thuật khắc phục

Đó là một biện pháp chủ động Đó là một biện pháp phản ứng

Đây là thủ tục để tạo ra các sản phẩm Đây là thủ tục để xác minh rằng việc giao hàng

QA liên quan đến vòng đời phát triển phần mềm đầy đủ QC liên quan đến vòng đời kiểm thử phần mềm đầy đủ

Để đáp ứng yêu cầu của khách hàng, QA xác định các tiêu chuẩn và phương pháp luận QC xác nhận rằng các tiêu chuẩn được tuân thủ trong khi làm việc trên sản phẩm

Nó được thực hiện trước khi kiểm soát chất lượng Nó chỉ được thực hiện sau khi hoạt động QA được thực hiện

Đây là một Hoạt động cấp thấp, nó có thể xác định một lỗi và các lỗi mà QC không thể Đó là một Hoạt động cấp cao, nó có thể xác định một lỗi mà QA không thể

Động lực chính của việc Đảm bảo chất lượng _ QA là để ngăn chặn các khiếm khuyết trong hệ thống. Đây là một hoạt động ít tốn thời gian Động lực chính của việc Kiểm soát chất lượng _ QC là xác định lỗi hoặc lỗi trong hệ thống. Đây là một hoạt động tốn nhiều thời gian hơn

QA đảm bảo rằng mọi thứ được thực hiện đúng cách và đó là lý do tại sao nó nằm trong hoạt động xác minh QC đảm bảo rằng bất cứ điều gì chúng tôi đã làm là theo yêu cầu và đó là lý do tại sao nó thuộc hoạt động xác nhận

Nó đòi hỏi sự tham gia của cả đội Nó đòi hỏi sự tham gia của nhóm thử nghiệm

Kỹ thuật thống kê được áp dụng trên QA được gọi là SPC hoặc Kiểm soát quá trình thống kê (SPC) Kỹ thuật thống kê được áp dụng cho QC được gọi là SQC hoặc Kiểm soát chất lượng thống kê

QC là gì? QC là gì? QC là gì? QC là gì? QC là gì? QC là gì? QC là gì?