Phôi thép và thép dài nhập khẩu tiếp tục được bảo hộ

Ngày đăng: 03/03/2017 - Tác giả:

Bộ Công Thương vừa chính thức công bố áp dụng mức thuế tự vệ đối với phôi thép và thép dài trong giai đoạn từ 22/3/2017 đến ngày 21/3/2018. Theo đó Phôi thép và thép dài nhập khẩu vào Việt Nam trong giai đoạn từ ngày 22/3/2017 đến 21/3/2018 tiếp tục được bảo hộ, tuy nhiên, mức thuế tự vệ sẽ giảm xuống với phôi thép và thép dài lần lượt là 21,3% và 13,9%…

Phôi thép và thép dài nhập khẩu tiếp tục được bảo hộ

Phôi thép và thép dài nhập khẩu tiếp tục được bảo hộ

Theo quyết định của Bộ Công thương, mức thuế tự vệ đối với phôi thép và thép dài nhập khẩu vào Việt Nam trong giai đoạn từ ngày 22/3/2017 đến 21/3/2018 sẽ giảm xuống 21,3% đối với phôi thép và 13,9% đối với thép dài.
Trước đó, ngày 18/7/2016, Bộ Công thương đã ban hành Quyết định số 2968/QĐ-BCT áp dụng biện pháp tự vệ đối với phôi thép và thép dài nhập khẩu vào Việt Nam. Theo đó, mức thuế tự vệ đang áp dụng đối với phôi thép là 23,3% và thép dài là 15,4% sẽ kết thúc vào ngày 21/3/2017.

Theo quy định của Hiệp định Tự vệ của Tổ chức Thương mại Thế giới mà Việt Nam là thành viên, Bộ Công thương cũng đã quyết định lộ trình áp thuế tự vệ theo hướng giảm dần đối với các mặt hàng phôi thép và thép dài.

Như vậy, nếu mức thuế tự vệ đối với phôi thép và thép dài nhập khẩu vào Việt Nam trong giai đoạn từ ngày 22/3/2017 đến 21/3/2018 không được gia hạn thì các mức thuế tự vệ đối với hai sản phẩm này sẽ tiếp tục được giảm xuống mức 19,3% đối với phôi thép và 12,4% đối với thép dài cho giai đoạn từ ngày 22/3/2018 đến 21/3/2019.

Xuống 17,3% đối với phôi thép và 10,9% đối với thép dài cho giai đoạn từ ngày 22/3/2019 đến 21/3/2020, và mức thuế tự vệ đối với hai sản phẩm này sẽ về mức 0% từ ngày 22/3/2020 trở đi

>>>>  Có thể bạn đang quan tâm đến giá thép gócthép chế tạo

Tags: ,