Diễn biến giá thép và các nguyên liệu sản xuất thép

Ngày đăng: 06/07/2016 - Tác giả:

Sau đây là biểu đồ diễn biến giá thép dài và các nguyên liệu sản xuất thép (2015-2016) hiện nay, trong đó có quặng sắt, thép phế và phôi thép

Diễn biến giá thép và các nguyên liệu sản xuất thép

Diễn biến giá thép và các nguyên liệu sản xuất thép

Trên đây là biểu đồ diễn biến tương quan giá quặng sắt, thép phế và phôi thép tính đến thời điểm tháng 5.2016. Để biết chi tiết giá thép xây dựng ( thép chế tạo, thép cọc cừ, tấm, larsen,…), bạn vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN THANH BÌNH HTC VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 109 – Ngõ 53 Đức Giang – Phường Đức Giang – Quận Long Biên – Hà nội

Xưởng sản xuất và kho: Số 109 – Ngõ 53 Đức Giang – Phường Đức Giang – Quận Long Biên – Hà nội

Điện thoại: +84-4-38771887

Fax: +84-4-36558116

Email: sales@thanhbinhhtc.com.vn

Website: www.thanhbinhhtc.com.vn

Hotline: 091.3239536 – 091.3239535