Bảng mã HS Code thép thông dụng nhập khẩu về Việt Nam

Ngày đăng: 15/06/2017 - Tác giả:

Hôm nay Thanh bình HTC sẽ chia sẻ cho các bạn bảng mã HS Code thép thông dụng nhập khẩu về Việt Nam :

Bảng mã HS Code thép thông dụng nhập khẩu về Việt Nam

Bảng mã HS Code thép thông dụng nhập khẩu về Việt Nam

Và có một số loại thép hình, thép góc, thép kết cấu  , thép chế tạo  , thép bản mã  , thép cọc cừ chưa được cập nhật

>>> Bảng viết tắt các đơn vị đo quốc tế chuẩn