Tag Archive: Thị trường thép tấm dày châu Âu sẽ ổn định sau nhiều tuần tăng liên tục


Thị trường thép tấm dày châu Âu sẽ ổn định sau nhiều tuần tăng liên tục, một nhà phân phối Áo cho biết ” Thị trường đã rất yên tĩnh. Tôi không thấy bất kỳ sự tăng giá nào hơn nữa” cho thấy mức tăng giá trước đây đã gây ra nhiều khó khăn cho các nhà... Chi tiết