Tag Archive: Tổng lượng sản xuất và tiêu thụ thép giảm mạnh


Tổng lượng sản xuất và tiêu thụ thép của tháng 1 đầu năm 2017 giảm mạnh, nguyên nhân do tháng 1 trùng vào thời gian nghỉ Tết Nguyên đán, nhu cầu sử dụng thép trong xây dựng, sản xuất không nhiều, đồng thời, các nhà thương mại cũng đã dự trữ tồn kho một lượng hàng... Chi tiết