Tag Archive: Doanh nghiệp thép Việt


Hôm qua, ngày 7/6, Doanh nghiệp thép Việt kiện lên Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương) yêu cầu áp dụng biện pháp tự vệ (đánh thuế tự vệ) với thép mạ kẽm phủ sơn bao gồm tôn lạnh màu, tôn kẽm màu hoặc tôn đen màu của một số doanh nghiệp đại diện... Chi tiết