Tag Archive: Chỉ số sản xuất


Theo Báo cáo Tình hình Kinh tế-Xã hội tháng Tư của Tổng cục Thống kê, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng Tư tăng 7,9% so với cùng kỳ năm 2015, trong đó có Thái Nguyên dẫn đầu về chỉ số sản xuất công nghiệp bốn tháng so với cùng kỳ với mức tăng... Chi tiết