Tag Archive: bim là gì


BIM là gì? BIM là viết tắc của Building Information Modeling. Nghĩa là Mô hình thông tin xây dựng. Mô hình thông tin xây dựng, hay BIM, là một thuật ngữ phổ biến trong các bài viết về tương lai của ngành xây dựng. Khi BIM lần đầu tiên được giới thiệu, chủ yếu các kiến trúc sư... Chi tiết