Xe Goòng

Xe goong Thanh Bình HTC

Một số hình ảnh công đoạn thiết kế, thi công chế tạo xe goong tại xưởng sản xuất của Thanh Bình HTC Việt Nam

 

Một số hình ảnh công đoạn thiết kế, thi công chế tạo xe goong tại xưởng sản xuất của Thanh Bình HTC Việt Nam

Xe Goong Thanh Bình HTC Việt Nam

Xe goong Thanh Bình HTC

Xe goong Thanh Bình HTC

xe-goong-thanhbinhhtc2

  Tên Sản phẩm (*)

  Tên của bạn (*)

  Điện thoại (*)

  Địa chỉ Email (*)

  Tiêu đề:

  Thông điệp:

  Mã xác nhận:
  captcha