Thép bản mã, lặp là

Thép bản mã mới

Một vài mặt hàng bản mã, sản phẩm qua định hình tại Công ty Cổ Phần Thanh Bình HTC Việt Nam

thep-ban-ma

thep-ban-ma1

thep-ban-ma2

Anh/em bạn bè có nhu cầu U cừ dập, cừ đúc, thép chống văng,thép hình U,I,V,H, thép hộp, thép bản mã, tấm dải đường,…..hay bất cứ hạng mục nào liên quan tới thép vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Mr Bông 09345.909.36

Mr Nguyen Trong Giang 0906.2112.36

Mr Xuyen Vu 09345.213.36

hoặc Mr Đạt 0936.1699.36

Công ty CP THanh Bình H.T.C Việt Nam

Địa chỉ: Số 109 ngõ 53 Đức Giang – Long Biên – Hà Nội

Website : https://thanhbinhhtc.com.vn/danh-muc-san-pham/thep-ban-ma

  Tên Sản phẩm (*)

  Tên của bạn (*)

  Điện thoại (*)

  Địa chỉ Email (*)

  Tiêu đề:

  Thông điệp:

  Mã xác nhận:
  captcha