Tầm nhìn

Công ty cổ phần Thanh Bình HTC Việt nam sẽ trở thành một trong những doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thép hàng có thương hiệu và uy tín hàng đầu tại Việt nam.