Sứ mệnh

– Xây dựng được đội ngũ nhân sự đủ về số và chất lượng, có tâm huyết và năng lực.
– Không ngừng cố gắng nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu của khách hàng bằng chất lượng – giá cả – dịch vụ.
– Mang lại giá trị cao nhất cho công ty, CBNV, cổ đông; thực hiện tốt trách nhiệm với xã hội