Thép bản mã, lặp là

THÉP DINH HINH NGUỌI (THÉP LẶP LÀ)

Thép lặp là

Quy cách: Theo đặt hàng của khách hàng

Xuất xứ: Sản xuất tại công ty cổ phần Thanh Bình HTC Việt nam

Ứng dụng: sản xuất kết cấu, đóng tàu, sản xuất cơ khí, dân dụng…

Một số hình ảnh thép lặp là:

THÉP DINH HINH NGUỌI (THÉP LẶP LÀ)

Tên Sản phẩm (*)

Tên của bạn (*)

Điện thoại (*)

Địa chỉ Email (*)

Tiêu đề:

Thông điệp:

Mã xác nhận:
captcha

Tags: ,